معماری
سرخط خبرها
خانه / بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

بررسی-میزان-ارتباط-بین-معیارهای-توانمندساز-و-معیارهای-نتایج-مدلefqm

تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM  از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 200صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

ارزیابی عملکرد باعث می شود که عملیات ارزیابی به صورت بازخورد در اختیار سازمان قرار گرفته و مدیریت را از نقاط ضعف و قوت سازمان آگاه نماید؛ در نتیجه مدیریت سازمان را جهت نظارت و کنترل بهتر و همچنین برنامه ریزی مفیدتر برای آینده و تأمین نیازهای مشتریان جهت تولید و اشتغال یاری نماید. هدف از این پژوهش، بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمند ساز و معیارهای نتایج مدل جایزه کیفیت اروپا در معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران بوده است. بر این اساس الگویی را که متناسب با جایزه کیفیت اروپایی بومی شده جهت استفاده در معاونت برنامه ریزی شناسایی و تدوین کرده و بر اساس آن به ارزیابی روابط بین شاخص های مدل پرداخته شده است. با توجه به یافته های پژوهش، معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد معاونت برنامه ریزی بدست آمده است، عبارتند از: 1- رهبری، 2- خط مشی- استراتژی، 3- کارکنان، 4- منابع – شراکت ها، 5- فرآیندها، 6- نتایج مشتریان، 7- نتایج کارکنان، 8- نتایج جامعه و 9 نتایج کلیدی عملکرد. برای سنجش عملکرد معاونت برنامه ریزی، برای هر یک از معیارهای مذکور با توجه به شاخص های هر یک، سؤالاتی تدوین شد تا روابط بین هر یک از معیارهای فوق را در معاونت برنامه ریزی مورد سنجش قرار دهد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها، عملکرد معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهری شهرداری تهران در رهبری چندان رضایت بخش نبوده است و کمترین رابطه را با دیگر معیارهای مدل داشته است و نتایج این تحقیق در مورد بعد رهبری با نتایج تحقیقات مشابه در این زمینه متفاوت بوده است و نقش رهبری را در ایجاد روابط همبستگی بین معیارها کمتر نشان می دهد. ولی در کل روابط به نسبت خوب و مثبتی بین معیارهای توانمند ساز و معیارهای نتایج در این بررسی وجود داشته است.

مقدمه

شاید پرآوازه ترین تحول در زمینه مدیریت در طی یکی دو دهه اخیر ارایه الگو و نظریه های مربوط به بهبود کیفیت فرآورده ها و خدمات و به طور کلی فعالیت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی باشد. پیروزی چشم گیر ژاپنی ها در چند دهه گذشته و ظرفیت تحول آسای تولیدی و اقتصادی آنان همراه با ارایه کیفیت ممتاز فرآورده ها و خدمات، انگیزه اساسی حرکت در سمت تحول روندهای مدیریت برای دستیابی به کیفیت برتر و روشهایی که مسایل پیچیده سازمان های امروزی را پاسخگو باشد بوده است (مهربان،1387).
مدیریت کیفیت جامع1 هرچند که بر پایه کارهای برخی از پیشگامان جنبش بهبود کیفیت مانند دمینگ2، جوران3، کرازبی4 و دیگران، در ژاپن، آمریکا و اروپا پدیدار شد، اما الگوی جامع آن به تدریج و با بهره گیری از نوآوری و مدیریت در زمینه های فنون کمّی و آماری ساختار و معماری نوین سازمان، فنون بهبود و بازسازی سازمان و الگوهای مشارکتی و توانا سازی کارکنان که پرداخته چند دهه گذشته بوده شکل گرفته است. امروزه سازمان های پیشرو با بهره گیری از الگوهای مدیریت کیفیت جامع به دستاوردهای استثنایی نائل شده اند که شاید نمونه برجسته آن رنسانس صنایع اتومبیل سازی آمریکا باشد که با 3 تا 5 سال تلاش و پیروی از روش های مدیریت کیفیت جامع پس ماندگی قابل توجه خود را از ژاپنی ها تا حد بسیار زیادی جبران کرده و دور نیست که در زمینه بسیاری از آنها پیشی بگیرند. مزیت عمده مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک روش فراگیر مدیریت، آینده درخشان آن به عنوان تعیین کننده اصلی سمت گیری جریان مدیریت نوین است.


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات   
1-1) مقدمه    2
1-2) بیان مساله    4
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش    5
1-4) اهداف پژوهش    7
 1-4-1) هدف اصلی    7
 1-4-2) اهداف فرعی    7
1-5)  فرضیه ها/پرسش های پژوهش    8
1-6) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها     9

فصل دوم: ادبیات موضوع
2-1) مقدمه     14
2-2) بخش اول: مروری بر ادبیات تحقیق( پایه های نظری تحقیق)     15
2-2-1) تعریف کیفیت  15
2-2-2) مدیریت کیفیت جامع  17
2-2-3) مبانی نظری جوایز کیفیت و بهره وری د رجهان     18
2-2-4) ارکان فلسفی مدیریت کیفیت جامع     18
2 -3) جوایز کیفیت    19
 2-3-1) تعریف جوایز کیفیت    19
 2-3-2) گستردگی جوایز کیفیت    19
 2-4) مروری اجمالی بر انواع مختلف مدل ها و جوایز تعالی سازمانی    20
 2-4-1) جوایز مالکوم بالدریج    20
  2-4-1-1)  نقش اساسی معیارها    20
    2-4-1-2) اهداف جایزه مالکوم بالدریج      20
     2-4-1-3) ارزش ها و مفاهیم جایزه مالکوم بالدریج    21
     2-4-1-4)نقاط قوت و ضعف مدل بالدریج    23
     2-4-1-5)معیارهای جایزه مالکوم بالدریج    24
  2-4-1-6) الگو (چارچوب) معیارهای بالدریج    26
 2-4-2) جوایز دمینگ ژاپن    26
   2-4-2-1) کلیات مدل دمینگ    26
     2- 4-2-2)حوزه های اصلی در جایزه دمینگ    27
   2-4-2-3) مزایای جایزه دمینگ    31
     2- 4-2-4)ویژگی های برندگان جایزه دمینگ    31
2-4-2-5) اهداف جایزه دمینگ    32
  2- 4-2-6)اصول/ ارزش ها    33
  2- 4-2-7) الگو( چارچوب) معیارها    34
 2-4-3) جایزه کیفیت کانادا    34
2-4-3-1) اهداف    34
  2- 4-3-2)اصول و ارزش ها    35
  2-4-3-3) معیارها    35
2-4-4) جایزه کیفیت استرالیا    36
 2-4-4-1) اهداف    36
 2-4-4-2)اصول و ارزش ها    36
 2-4-4-3) معیارها    37
 2- 4-4-4) الگو(چارچوب) معیارها    39
2-4-5) جایزه ملی کیفیت فرانسه    39
 2-4-5-1) معیارها    39
 2-4-5-2)ترتیب اهدای جوایز کیفیت فرانسه    40
 2-4-5-3) دستاوردهای جایزه ملی کیفیت فرانسه    40
 2-4-5-4) الگو(چارچوب) معیارها    41
2-4-6) جایزه کیفیت اروپا EFQM    42
 2-4-6-1)تاریخچه مدل تعالی سازمانی EFQM     42
 2-4-6-2)اهداف    43
 2-4-6-3)اصول و ارزش ها    43
 2-4-6-4) معیارها    43
 2-4-6-5)تاریخچه توسعه مدل تعالی اروپاییEFQM    44
 2-4-6-6)دیدگاه و مأموریت EFQM     45
 2-4-6-7)اعضا و نمایندگان EFQM    45
 2-4-6-8) مزایای به گارگیری مدل تعالی EFQM    46
 2-4-6-9)اجزای اصلی در مدل تعالی EFQM     46
 2-4-6-10)مفاهیم بنیادین تعالی    47
 2-4-6-11) سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین EFQM    52
 2-4-6-12)معرفی مدل    53
 2-4-6-13)معیارهای مدلEFQM     56
  2-4-6-13-1) معیار رهبری    56
  2-4-6-13-2) معیار خط مشی- استراتژی    57
  2-4-6-13-3)معیار کارکنان    57
  2-4-6-13-4) معیار منابع – شراکت ها    58
  2-4-6-13-5)معیار فرآیندها    58
  2-4-6-13-6) معیار نتایج مشتری    59
  2-4-6-13-7) معیار نتایج کارکنان    63
  2-4-6-13-8) معیار نتایج جامعه    66
  2-4-6-13-9) معیار نتایج کلیدی عملکرد    69
    2-4-6-14) سطوح سرآمدی در مدل EFQM و  فرآیند دریافت جایزه    72
    2-4-6-15)اندازه گیری میزان برتری سازمان    75
    2-4-6-16) نحوه شرکت در فرآیندهای جایزه ملی کیفیت    77
    2-4-6-17)روش های خود ارزیابی    78
    2-4-6-18)منطق رادار    83
 &nbs

درباره ی admin

همچنین ببینید

بررسی تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی

بررسی تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی تحقیق حاضر …

قالب وردپرس