معماری
سرخط خبرها
خانه / 2017 / نوامبر

بایگانی ماهانه: نوامبر 2017

بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 152صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده …

ادامه نوشته »

بررسی میزان تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال

بررسی میزان تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 134صفحه …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر ارتباطات نام تجاری وکیفیت خدمات از طریق اعتماد به نام تجاری در ایجاد وفاداری نام تجاری

بررسی تاثیر ارتباطات نام تجاری وکیفیت خدمات از طریق اعتماد به نام تجاری در ایجاد وفاداری نام تجاری تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ارتباطات نام تجاری وکیفیت خدمات از طریق اعتماد به نام تجاری  در ایجاد وفاداری نام تجاریاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در175صفحه با …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی

بررسی تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذاییاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در125صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده …

ادامه نوشته »

بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش

بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 166صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) …

ادامه نوشته »

بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 200صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این …

ادامه نوشته »

تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی

تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در140صفحه با …

ادامه نوشته »

بررسی تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی

بررسی تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان تهراناز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در175صفحه با فرمت …

ادامه نوشته »

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تحقیق حاضر با عنوان  بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 147صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد …

ادامه نوشته »

بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران

بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 109صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس