معماری
سرخط خبرها

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در140صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است …

ادامه نوشته »

تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 161صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

بررسی تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستاناز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در95صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع …

ادامه نوشته »

تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز

تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 122صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع …

ادامه نوشته »

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 225صفحه با …

ادامه نوشته »

بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات مطالعه موردی

بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات مطالعه موردی تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات مطالعه موردی   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 86صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگاناز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در147صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده …

ادامه نوشته »

بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM

بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 134صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ …

ادامه نوشته »

بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق وارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن

بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق وارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق وارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 94صفحه با …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان

بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در187صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس