معماری
سرخط خبرها

بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی

بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در96صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است …

ادامه نوشته »

بررسی تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

بررسی تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت هااز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در177صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPE

بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPE تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPE از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در137صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات

بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدماتاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در87صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکناز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در113صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و …

ادامه نوشته »

تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران

تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران تحقیق حاضر با عنوان تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق د109صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ …

ادامه نوشته »

تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر

تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن

بررسی تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آناز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در222صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) …

ادامه نوشته »

بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکها

بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکها تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکها  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 137صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده …

ادامه نوشته »

بررسی میزان گرایش دبیران آموزش و پرورش به برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی ورابطه آن بارضایت شغلی

بررسی میزان گرایش دبیران آموزش و پرورش به برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی ورابطه آن بارضایت شغلی تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان گرایش دبیران آموزش و پرورش به برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی ورابطه آن بارضایت شغلی  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 105صفحه با …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس