معماری
سرخط خبرها

بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه

بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در133صفحه با فرمت Word (قابل …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان  خدمات بانکداری الکترونیکاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در122صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و …

ادامه نوشته »

بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان

بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان تحقیق حاضر با عنوان بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 113صفحه با فرمت Word …

ادامه نوشته »

بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات تحقیق حاضر با عنوان بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در106صفحه با فرمت Word …

ادامه نوشته »

بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس

بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 245صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران

بررسی تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در172صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ …

ادامه نوشته »

بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور

بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور    از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 123صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین …

ادامه نوشته »

بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی

بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان »از سری تحقیق های …

ادامه نوشته »

بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان

بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 72صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

بررسی تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز تحقیق حاضر با عنوانبررسی تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیرازاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در153صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس