معماری
سرخط خبرها

بررسی تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری

بررسی تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهراناز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در141صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش

بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در135صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشی

بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشی تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان  گروه های آموزشی آموزش و پرورشاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در148صفحه با فرمت …

ادامه نوشته »

بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 174صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان

بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در95صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت …

ادامه نوشته »

بررسی تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی‌های شخصیتی افراد روی تصمیم خرید آنی پوشاک

بررسی تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی‌های شخصیتی افراد روی تصمیم خرید آنی پوشاک تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی‌های شخصیتی افراد روی تصمیم خرید آنی پوشاکاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در165صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد …

ادامه نوشته »

بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند

بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 125صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک

بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در143صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش …

ادامه نوشته »

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری سازمان آموزش و پرورش

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری سازمان آموزش و پرورش تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری سازمان آموزش و پرورش   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 146صفحه …

ادامه نوشته »

بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری

بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در172صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس